Biografie

Bonne Speersta is al bijna 50 jaar veehandelaar maar sinds 3013 ook schrijver. Zijn debuut ligt vanaf  2 december in de etalage. Met het verhandelen van vee moest er brood op de plank komen. Het schrijven van een boek is meer een zin als een gewin, aldus de schrijver.
Het  veehandelaars bestaan heeft voor hem genoeg ingrediënten aangedragen de pen op te pakken. Wie het boek leest zal dat bevestigen.
Speerstra: “Bij weinig beroepen ben je zo nauw betrokken bij het wel en wee in de stal maar vaak ook bij het gezin. Voorspoed en tegenslag, vreugde en verdriet, alles deel je mee.”

Nu zijn handelsactiviteiten wat naar de achtergrond geraken kwam er tijd vrij om de vele anekdotes en verhalen op te tekenen. Speerstra zegt: “zoals er geen koe gelijk is, is er ook geen mens gelijk en dat maakt het leven boeiend.”
Ook beschrijft Speerstra hoe hij als jongste uit een gezin van 5 kinderen opgegroeide achter de Eemswouderbrug op een boerderij. Eemswoude, een buurtschap gelegen tussen Tjerkwerd en Bolsward. Hoe hij door een bijzonder toeval in de veehandel terecht kwam.
Na zijn 22ste verhuisd hij naar de Stellingwerven en komt te wonen achter een andere brug, de Schoterbrug , waar hij als veehandelaar tot op de dag van vandaag nog actief is zij het wat minder dan voorheen.  Voorde goede orde, het boek is in het Fries geschreven.

Speerstra is geboren op 8 januari 1944 te Tjerkwerd.
Nu woonachtig in Sonnega aan de
Pieterstuyvesantweg 63
8478HE
Tel. 0561-613382.
Mobil  06 534 46 148
b.speerstra@kpnplanet.nl

Hij is getrouwd met Hieke Trijntje Kooistra.
Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren.