Nieuws

Ûnderweis

Nei it suksesfolle debuut ‘Oer Twa Brêgen’ fan feekeapman en skriuwer Bonne Speerstra, is op 6 novimber syn twadde boek, mei de titel  Ûnderweis, fan de parse rôle.
Ûnderweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en oangripende moetings.
Tagelyk fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra’s en dêrmei ek de ûntjouwing fan it boerelibben yn Fryslân.

Yn Ûnderweis jout Speerstra mei in myld each en gefoel foar humor stal oan de ferhalen fan en oer it plattelân.

Tweede druk Oer Twa Brêgen

Na de presentatie op 30 november  j.l.waren de boeken al snel uitverkocht. Dit betekende dat er een tweede druk moest komen.
Door extra drukte, zo vlak voor kerst, was het niet meer mogelijk om voor de kerst een nieuwe reeks boeken op de plank te krijgen.
Wij verwachten medio januari u weer van dienst te kunnen zijn.

Boekpresentatie

De presentatie van het boek “Oer Twa Brêgen” op 30 november was een groot succes. En kleine honderd genodigden konden worden verwelkomt door Cor Kooista een zwager van de schrijver. Na de koffie met… kreeg de auteur Bonne speerstra het woord. Hij deed breedvoerig uit de doeken wat hem er heeft toe bewogen een boek te schrijven over krap 50 jaar veehandel. Hij vertelde dat de verhalen en de vele anekdotes die hij tijdens zijn werk door de week als hij “de boer ” op was  en op de veemarkt mee maakte, toch heel bijzonder waren. Ook kwam naar voren hoe hij als boerenzoon in de veehandel terecht kwam. Om een duidelijk beeld te schetsen vertelde hij dat hij is opgegroeid achter de Eemswouderbrug op Eemswoude, een buurschap wat bij Tjerkwerd hoorde. Ook over zijn leven als veehandelaar achter een ander brug, de schoterbrug in de Stellingweven.  Als hij daar over op de tekst was aan menig keukenstafel zei menigeen tegen hem “Do kinst der wol in boek oer skruiwe’ Dat heeft hij gedaan. Tijdens zijn speeds grapte Speerstra dat het boek “Oer Twa Brêgen” het beste boek is dat ooit door een Speerstra is geschreven.

Die woorden hebben de nieuwsmedia dusdanig geprikkeld dat naast de kleinere ook de provinciale dagbladenen en zelfs radio en televisie Fryslân de nodige aandacht er aan gaven. En dat bleek niet te vergeefs te zijn. De inhoud schijnt de lezer erg te boeien. Men voelt zich meegenomen in een vlotte marier van schrijven meegenomen door de tijd. Een tijd die in middels al decennia achter ons ligt.

Het eerste exemplaar is na de pressentatie aan geboden aan een goede vriendin van de schrijver m.n.Uilkje Schaap.Wie het boek leest komt er achter dat Speerstra reden genoeg had het eerste exemplaar haar aan te bieden.
Na het officiële gedeelte was het tijd voor een hapje en een drankje en kreeg de schrijver het druk met signeren.